Sunday, October 10, 2010

schetsontwerp 'Obscura Reverse' uitgekozen door Skor, Provincie Drenthe en CBK Drenthe tot uitwerking!


Op 4 oktober 2010 werd de kunstenaar bekendgemaakt, die het eerste kunstwerk gaat maken ter hoogte van Dalen. Ronald van der Meijs gaat in zijn werk in op de wijze waarop de mens zich door middel van techniek tot zijn omgeving verhoudt, zowel met high tech als met meer aardse, rurale bouwwijzen. Zijn voorstel voor Vogelpoel is een architectonische constructie, die op haast meditatieve wijze de vorming van veen inzichtelijk maakt. 
persbericht Skor

No comments: